مواد مورد نیاز:اکلیل سرنج دو کیلو.           نیترات امونیم 300گرم قابل تهیه از فروشگاه مواد آزمایشگاهی.                      ابتدا موارد ایمنی را رعایت کنید. این مطلب جنبه اشنایی دارد و استفاده غیر مجاز خطرناک وبه عهده شخص میباشد. ابتدا اکلیل سرنج را باهم مخلوط میکنیم بعد نیترات امونیم را ارام ارام با اکلیل سرنج مخلوط میکنیم. یک قوطی فلزی روغن یک کیلو گرمی را بر میداریم.باید قوطی خشک باشد. درش را کاملا باز میکنیم.و مواد را ارام ارام داخل قوطی میریزیم. قوطی را طوری پر میکنیم که 15سانت از ان خالی باقی بماند. بعد یک فیتیله را داخل قوطی ومواد  میگذاریم .حالا نوبت گچ وسیمان است. گچ وسیمان را قاطی میکنیم. وان 15 سانت خالی در قوطی را کاملا با گچ وسیمان پر میکنیم. البته فیتیله را داخل نی ساندیس میگذاریم قبل از گذاشتن در قوطی تا هم فیتیله خوب بسوزد وبمب منفجر شود هم به فیتیله اسیبی نرسد.حالا بمب اماده منفجر شدن است کافی است فیتیله را روشن کنید وپناه بگیرید.     توجه گچ وسیمان باید کاماه خشک شده باشد . منتظر روش های جدید بعدی باشید. هر پنج روز یک روش. 

منبع : مواد انفجاری و روش ساخت انها. و همچنین بمبها.بمب جدید اکلیل و سرنج با نیترات امونیم-مواد انفجاری
برچسب ها : قوطی ,میکنیم ,فیتیله ,اکلیل ,وسیمان ,سرنج ,اکلیل سرنج ,نیترات امونیم ,داخل قوطی ,مخلوط میکنیم ,ارام ارام